poslovne-zone
Poslovne zone
Home
> Gdje uložiti > Poslovne zone
Naziv poslovne zone Industrijsko-poslovna zona Borja Industrijsko-poslovna zona Lanara Industrijsko-poslovna zona Žarkovačka polja
Tip Brownfield Greenfield Brownfield
Površina 6.5 hektara 63 hektara (40 ha slobodno) 40 ha (20 ha slobodno)
Cestovna povezanost dobra, omogućen pristup cestom dobra, omogućen pristup cestom dobra, omogućen pristup cestom
Vlasništvo Opština Teslić 3,5 ha opštinsko, 8 ha državno, ostatak privatno slobodne parcele, privatno vlasništvo
Infrastruktura
Električna energija Da Da Da
Voda Da Da Da
Odvod otpadnih voda Da Da Da
Plin Ne Ne Ne
Mogućnost odlaganja čvrstog otpada Da Da Da
Telekom. infrastruktura Da Da Da
Transportna infrastruktura unutar zone Da Da Da
Naziv poslovne zone Poslovna zona Bukva – Vila Industrijska zona Glinište
Tip Poslovna poslovno-stambena
Površina 2,5 hektara slobodno od ukupno 40 ha izgrađena infrastruktura: 10,5 ha (od ukupno 76,16 ha)
Cestovna povezanost dobra, regionalni put koji izlazi na budući koridor Vc magistralni put M4
Vlasništvo Državno/ općinsko privatno, dijelom državno/ općinsko
Infrastruktura
Električna energija Da Da
Voda Da Da
Odvod otpadnih voda Da Da
Plin Ne Ne
Mogućnost odlaganja čvrstog otpada Da Da
Telekom. infrastruktura Da Da
Transportna infrastruktura unutar zone Da Da
Naziv poslovne zone Industrijsko-poslovna zona Polja
Tip Greenfield
Površina 11.2 hektara
Cestovna povezanost dobra, pristup cestom do regionalnog puta Žepče-Zavidovići
Vlasništvo Općina Žepče
Infrastruktura
Električna energija Da
Voda Da
Odvod otpadnih voda Da
Plin Ne
Mogućnost odlaganja čvrstog otpada Da
Telekom. infrastruktura Da
Transportna infrastruktura unutar zone Da