teslic
Teslić
Home
> Gdje uložiti > Teslić

Investirajte u Teslić | Teslić promotivni film

Spoj tradicije, prirodnog bogatstva i motivisane radne snage skupa sa geografskim položajem čine Teslić interesantnim za sve investitore.

Ukoliko je drvoprerada Vaš industrijski sektor, na pravom ste mjestu.

Potencijali su ogromni, od pilanske prerade drveta, preko finalne prerade drveta, pa sve do proizvodnje drvenog namještaja. Prednost ulaganja u ovu industriju Teslić ima prvenstveno zbog velikog i raznovrsnog šumskog bogatstva, a potom i zbog kvalifikovane i povoljne radne snage.

teslic-city
Tekstilno-obućarski sektor ima također potencijal jer ima najnižu cijenu outputa u cijeloj Evropi zahvaljujući entitetskoj subvenciji koja se ogleda u vidu povoljnog obračuna doprinosa na plate uposlenicima.

Da se može dobiti jeftin i kvalitetan output govori i činjenica da su veliki svjetski brendovi izradu svojih proizvoda prepustili teslićkim preduzećima koji su se domaćinski i odgovorno ponijeli prema ukazanom povjerenju.

Metaloprerađivačka i prehrambena industrija sve su češće predmet interesovanja stranih investitora, što zbog povoljnog geografskog položaja tako i zbog lakoće pristupa sirovinama i ljudskim resursima.

Obradivo poljoprivredno zemljište, sa izuzetno visokim kvalitetom zemlje, pogodno je za uzgajanje mnogih ratarskih i voćnih kultura (investicije: uzgoj organskog povrća; uspostavljanja zasada jabuke, kruške, šljive, lješnjaka i maline; ulaganje u otkupne i distributivne stanice).

Bogatstvo pašnjacima čini Teslić pogodnim za stočarstvo i živinarstvo, dok bogatstvo slatkom vodom omogućava ulaganje u uzgoj slatkovodne ribe.

teslic-1
Teslić je cijenjen i kao turistička destinacija. Zahvaljujući bogatstvu termo-mineralnim vodama, najrazvijeniju granu turizma predstavlja zdravstveni turizam sa akcentom na rehabilitaciju i liječenje kardio-vaskularnih bolesti. Potom slijede kongresni turizam, vjerski i seoski turizam te planinarstvo.

Potencijalna ulaganja u javno-privatna partnerstva za projekte uspostavljanja poslovnih zona, toplifikacije grada, izgradnje centra za preradu sekundarnih sirovina, izgradnju mini hidroelektrana kao i solarnih elektrana.

Opština sa industrijskom tradicijom, bogatstvom netaknute prirode, kulturni, sportski i turistički centar, želi vam svima dobrodošlicu.

Dobrodošli u Teslić, dobrodošli u naš i vaš grad!