Kontakti-i-resursi
Kontakti i resursi
Home
> Kontakti i resursi

Kontakti

Opština Teslić

Odsjek za Razvoj – Opština Teslić
Karađorđeva ul. bb.
74270 Teslić
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 53 411 510
+387 53 411 552
Fax: +387 53 411 541
E-mail: razvoj@teslic.ba
Web: www.opstinateslic.com
Kontakt osoba:
Dragan Mišić

Općina Tešanj

Agencija za razvoj Općine Tešanj
Trg Alije Izetbegovića 11
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 650 608
+387 32 650 390
Mob: + 387 (0)62 993 055
Fax: +387 32 650 390
E-mail: ismar.alagic@opcina-tesanj.ba
Web: www.tra.ba
Kontakt osoba:
Doc. Dr.sci. Ismar Alagic, Direktor

Općina Žepče

Razvojna Agencija Žepče
Ulica Prva bb
72230 Žepče
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 880 273
Fax: +387 32 880 273
E-mail: razepce@gmail.com
Web: www.razepce.com
Kontakt osoba:
Branka Janko