Poticaji-i-prednosti-za-investitore-u-RS-i-FBiH
Poticaji i prednosti za investitore u RS i FBiH
Home
> Lakoća poslovanja > Poticaji i prednosti za investitore u RS i FBiH

Privredna društva registrovana u Republici Srpskoj (Teslić) mogu koristiti različite vidove podsticaja: subvencije za podsticaj izvoza, novčani podsticaji za razvoj poljoprivrede i sela, podrška investicijama i zapošljavanju itd.

U slučaju ostvarivanja poreza na dobit, putem izvoza, preko 30% od ukupnog ostvarenog prihoda, za tekuću godinu se oslobađa poreza.

Nude se povoljne kreditne linije Investiciono-razvojne banke RS namijenjene privrednim društvima i preduzetnicima. To su krediti za početne poslovne aktivnosti, krediti za mikrobiznis u poljoprivredi, krediti za poljoprivredu, krediti za preduzetnike i preduzeća, krediti za MSP i zajmovi za preduzeća.

Kroz „Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske“ dostupna su bespovratna sredstva za zapošljavanje – 2.500,00KM po otvorenom radnom mjestu

Pogodnosti za investitore u Federaciji BiH (Tešanj i Žepče) uključuju:

  • Preduzeće, koje je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvarilo preko 30 % od ukupno ostvarenog prihoda, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.
  • Preduzeće, koje u periodu od 5 uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM na teritoriji FBiH, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM.
  • Preduzeće koje zapošljava više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama duže od godinu dana oslobađa se plaćanja poreza na dobit za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50 % invalidnih lica ili lica sa posebnim potrebama.
  • Preduzeće – Poslovna jedinica rezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije Federacije, a u Bosni i Hercegovini, oslobađa se plaćanje poreza na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije.

Više podataka možete naći na: www.fipa.gov.ba