Vrlo-povoljne-stope-poreza-u-BiH
Vrlo povoljne stope poreza u BiH
Home
> Lakoća poslovanja > Vrlo povoljne stope poreza u BiH

BiH ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit. Porezi na dobit i na dohodak iznose svega 10% i među najnižim su u Evropi. Također, porez na dodanu vrijednost (PDV) je svega 17%. Prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine, strani investitori imaju iste obaveze i povlastice kao i domaći i time je izbjegnuto dvostruko oporezivanje.

Više podataka možete naći na: www.fipa.gov.ba