sektori industrije
Sektori/industrije
Home
> Sektori/industrije

Područje BEAR atraktivno je za investiranje u sljedećim sektorima:

U području BEAR poslovni kontakti se ostvaruju brzo i jednostavno.

Industries-sectors-1

Područje BEAR je idealno za ulaganje u:

  • Proizvodnju
  • Distribuciju
  • Transport i špediciju,
  • Podugovaranje
  • Lohn poslove i zajednička ulaganja
  • Ostale vrste poslovne saradnje

BEAR područje je izuzetno atraktivno za otvaranje poslovnica i proizvodnih pogona poduzeća koja žele poslovati van zakonodavnog okvira EU, a izvoziti u njega (te ujedno poslovati i za tržište CEFTE).

Postojeća strana ulaganja u zajedničke poslove i firme sa domaćim poslovnim ljudima dokaz su dobre saradnje i profita koje poslovni ljudi mogu ostvariti ovdje. Lokalne firme su već prisutne na stranim tržištima kroz različita partnerstva i izvoz, te su otvorena za saradnju sa stranim investitorima.

Kompanije iz BEAR područja imaju značajne ugovore za nabavku i isporuku roba i usluga sa kompanijama iz EU, posebno u metaloprerađivačkom, automobilskom, mašinskom, drvoprerađivačkom, građevinskom i prehrambenom sektoru.

Kada je u pitanju tekstilno-obućarski i kožarski sektor, BEAR područje je pogodno i za ugovaranje tzv. lohn poslova i zajednička ulaganja.

BEAR je izuzetno pogodna sredina za ulaganja u energetski sektor zbog svojih hidro potencijala, nalazišta uglja, te mogućnosti koje pruža na planu iskorištenja bio-mase, u preradi otpada i sekundarnih sirovina.