energetski-sektor
Energetski sektor
Home
> Sektori/industrije > Energetski sektor

Zbog svoga položaja i prirodnih karakteristika, energetski sektor i razvoj pogona za proizvodnju bio-mase, zatim iskorištenje hidro-potencijala, te upravljanje otpadom i prerada sekundarnih sirovina, nedvojbeno predstavljaju potencijalne razvojne sadržaje i pogodnosti za ulaganje na području Teslića, Tešnja i Žepča.